Kære Ansøger

Vi er altid glade for at ansøgere interesserer sig for skolen og bruger tid på at søge.

Nedenfor kan du se, hvilke stillinger der pt. er ledige.(scroll ned)

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nørrebro Lilleskole søger pædagogisk personale

Nørrebro Lilleskole søger nye kræfter til vores SFO - Galaksen, som rummer 80 - 100 børn i 0. - 3. kl.

Et særkende for Galaksen er, at børnene arbejder på værksteder i fire perioder hen over året. Temaerne er 'her bor jeg', 'verden omkring os' , cirkus/teater og 'udeliv'.

Vi søger to kreative personer, som kan tage selvstændigt ansvar for hhv. vores køkken-lab og vores udelivs-lab og bidrage til at udvikle og arbejde med børns sociale trivsel og udvikling.

I køkken-lab skal fokus være på udviklingen af elevernes bevidsthed om madlavning, kost og hygiejne i køkkenet.

Du har pædagogisk erfaring med børn og erfaring med at inddrage børn i madlavning, kost og hygiejne.

I Udelivs-lab skal fokus være på miljø, fauna, dyrkning af spiselige grøntsager mm.

Du har pædagogisk erfaring med børn og erfaring inden for spejderliv eller lignende, elsker at lave bål og andre naturaktiviteter. Du skal endvidere kunne tænke kreativt i forhold til vores placering på Nørrebro.

Arbejdstiden ligger inden for tidsintervallet 10.15-17:00.

Stillingerne er på henholdsvis 80% af fuldtid (Køkken-lab) og 72% af fuldtid Udelivs-lab. Ifølge lokalaftalen aflønnes stillingerne med lærerløn.

Du skal kunne;

 * arbejde pædagogisk med børn i indskolingen

 * udarbejde en årsplan for dit lab (værksted)

 * varetage værkstedsundervisningen for 0. - 3. kl. på kvalificeret vis

 * du skal enten have kendskab til naturens basale sammenhænge (Udeliv) eller have erfaring evt., som økonoma,

   herunder erfaring med indkøb og langsigtet planlægning (køkken-lab)

 * give børnene faglige og kreative udfordringer

 * tænke kreativt i forhold til vores temaperioder.

 * arbejde sammen med lærere fra hele skolen

 * arbejde i cirka 20 timers ugeskema mandag til fredag med mulighed for flere vikartimer om formiddagen, samt

   deltagelse i emneuger, lejrskoler m.v.

 * ekstra timer i uge 31

Du skal være;

 * vant til at arbejde med børn

 * udadvendt, smilende, anerkendende og en tydelig voksen

 * innovativ - kaste en masse bolde i luften, men samtidig kunne gribe dem igen

 * entreprenant - kunne promovere og implementere dit fagområde.    

 * indstillet på at samarbejde i et stærkt team omkring Galaksen

 * klar på at kunne organisere og strukturere hverdagen for børnene 

Vi tilbyder;

 * Stor indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen.

 * Et kreativt og fleksibelt team.

 * En stærk holdånd, hvor vi er fælles om tingene.
 * Gode udelivs og køkkenfaciliteter”

Stillingen ønskes besat snarest.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 1.maj kl.12.00 - Mærk ansøgningen enten ”udeliv-lab” eller ”Køkken-lab”

Du er velkommen til at kontakte Anja (4124-7214) for at høre mere om stillingen.

Forventet ansættelsessamtaler i uge 19

Ansættelsesproceduren:

Ansættelsesudvalget bestående af afdelingsleder Anja Holst, daglig leder Ilham Alsaidi, Viceskoleleder Eric Rodgers Veitch samt evt. tillidsrepræsentant Jeanne Pedersen. 

Ansættelsesudvalget gennemlæser alle ansøgninger der er indkommet rettidigt på mail. Bemærk at ansøgninger der kommer i papirformat ikke medtages. 

Ansættelsesudvalget udvælger herefter 3 ansøgninger mhp samtale. Er du ikke blandt de 3 får du et afslag.

De personer der indkaldes til samtale, får direkte besked om ansættelse / afslag senest dagen efter samtalen. Husk derfor at oplyse telefonnummer.

Ansættelsessamtalen afholdes onsdag den 11.5.2022 fra kl.8.30 -12.00

Vi forventer, at du ved samtalen der tager ca.30 minutter, præsenterer dig selv og kan sætte ord på, hvilke kompetencer du besidder og hvad du kan bidrage med til værkstedsundervisningen. Vi vil  gerne høre om dine pædagogiske overvejelser i forhold til årsplaner, inddragelse af elever mm.

Skolen har overenskomst med FSL og BUPL, hvorfor løn og arbejdstid reguleres efter disse overenskomster. Der er indgået lokalaftale mhp. at personalet i Galaksen får lærerløn.

Da vi søger fagpersoner er vi åbne over for alternativ uddannelses / organisations baggrund.

I forhold til EU´s persondataforordning meddeles at alle ansøgninger og bilag fra personer der ikke ansættes makuleres efter ansøgningsprocedurens udløb.

Vi skal opfordre alle uanset alder, race, politisk orientering eller køn om at søge.

Nørrebro Lilleskole er en lilleskole i hjertet af Nørrebro, der rummer cirka 200 elever og 24 voksne. Vi har hverken politiske eller religiøse krav til hverken forældre, børn eller personale. Skolen er en selvejende institution, det betyder at skolen er ingens, eller alles. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af forældre til elever på skolen.

 

 

Vedrørende uopfordrede ansøgninger:

 
Søger du om at blive vikar:

Hvis du søger uopfordret, skal du vide, at vi foretrækker uddannede lærere eller lærerstuderende. Ansøgere til vikarstillinger skal kunne varetage naturfag, matematik og biologi. Vikaransøgninger sendes direkte til skolens viceskoleleder Eric Volkmann på mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Eric kontakter dem han kan bruge.

Søger du en fast ansættelse:

Til varige stillinger får alle ansøgere svar. Skolen følger overenskomsten for lærere indgået mellem Finansministeriet og FSL, samt overenskomst for pædagoger indgået mellem Frie grundskolers fællesråd og BUPL. Servicemedarbejdere er omfattet af overenskomst med 3F og sekretæren er omfattet af overenskomst mellem lilleskolerne og HK. Lokalløn udbetales ud over den faste løn til fastansatte efter bestemmelserne i skolens lokalaftaler. Da vi har en kollektiv lønaftale, er det ikke muligt at forhandle individuel løn. Alle stillinger kan søges som akutjob.