Undervisningsplan Religion

Arbejdet med faget vil overordnet være tilrettelagt, så eleverne kommer i berøring med:

-          Bibelske fortællinger

-          Kristendommen i historisk og nutidig sammenhæng

-          Ikke-kristne religioner og livsopfattelser

-          Kunst og symboler

Vi vil komme ind på emner som f.eks tro, traditioner, døden, drømme, misundelse, løgn og sandhed, mirakler og lignende emner indenfor livsfilosofi og etik.

Konkret vil vi arbejde med stoffet gennem samtaler, højtlæsning, små skriftlige opgaver, drama, sang og maleri/tegning

Undervisningen vil på mellemtrinnet og i overbygningen indgå i fagene F-timer eller Kulturfag, hvor historie, samfundsfag og religion indgår i et samarbejde, med det formål at sikre eleverne en bred kulturforståelse og hermed et godt grundlag for at forstå sig selv i en nutid, der er baseret på en fortid.