Tak fordi du vil skrive dit barn op til vores skole.

Vi forventer, at du / I har orienteret jer om de forskellige skolemuligheder, og at I vælger vores skole, fordi det er netop sådan en skole, I ønsker for jeres barn. Vi forventer at  du / I har forholdt jer til vores formålsparagraf og vores værdigrundlag, inden I skriver jeres barn op og vi forventer at I har sat jer ind i skolens grundlag.

Når du vil skrive dit barn op til vores skole.

Du kan skrive dit barn op til en kommende børnehaveklasse eller til en eksisterende klasse.

Skriver du dit barn op til en kommende børnehaveklasse skal du vide følgende:

Alle interesserede kan skrives op

I oktober, året inden skolestart indkalder vi til et orienteringsmøde. Her får du at vide hvordan det videre forløb vil være.

Udvælgelsen tager højde for søskendebørn, der har fortrinsret og ellers anciennitet på listen.

I november sammensættes klassen og du får besked om optagelse.

Skriver du dit barn op til en eksisterende klasse skal du vide følgende:

Der kan maksimalt stå 5 elever på venteliste til hver klasse.

Pladsen på ventelisten skal bekræftes hvert år i maj – du får en mail.

Manglende bekræftelse af mail om plads på ventelisten betyder at du slettes. Det samme er tilfældet hvis du takker nej til en plads.

 

Vedrørende tysk / fransk

Starter man på Nørrebro Lilleskole fra 5.kl. og opefter, skal man være opmærksom på følgende i forhold til tysk undervisning.

Nørrebro Lilleskole tilbyder fransk som andet fremmedsprog fra 5.kl. Det betyder, at alle elever fra 5.-7.kl. ændrer deres andet fremmedsprog fra tysk til fransk ved indmeldelsen til skolen. Starter man på skolen fra 8.kl. og frem, skal elever tilmeldes tysk på Ungdomsskolen og skolen skal bede om en Ungdomsskolebevis som dokumentation for deltagelse i undervisningen i tysk i ungdomsskoleregi. Følger eleven ikke tyskundervisningen, kan skolen ikke udstede et afgangseksamensbevis, da eleven ikke har fulgt undervisningen i andet fremmedsprog i tre år, altså fra 7.-9.kl.

Søskende på NBL er:

Søskende med samme mor og /eller far og samme folkeregisteradresse.

Børn fra sammenbragte familier med samme folkeregisteradresse som et barn, der allerede går på skolen.

Biologiske søskende (samme mor og far), der efter forældrenes skilsmisse bor på forskellige folkeregisteradresser sammen med  enten deres biologiske mor eller far.

Fortrinsret jf. søskendereglen gælder kun, hvis der allerede går en søskende på skolen i august måned på optagelsestidspunktet.

Søskendebørn skal opskrives senest 1. august året inden de skal starte i skole, ellers bortfalder den særlige søskendegaranti.

Søskendebørn, hvor et barn allerede går på skolen, betaler ikke ventelistegebyr 

Elever der optages senere end 0.kl., og som optages direkte til en ledig plads betaler ikke ventelistegebyr

Alle andre betaler et ventelistegebyr der pr. 1.1.2021 udgør kr. 500 & indmeldelsesgebyr der udgør kr.1000,00-

Hvis du ønsker at skrive dit barn op til en kommende børnehaveklasse eller til en eksisterende klasse, skal du kontakte os telefonisk på:

Tlf. 35354501

OBS: Det koster kr.500 at blive skrevet op en gang for alle.